نقد منصفانه – غربگرایان داخلی ترجیح می‌دهند از هر چیزی استفاده کنند تا جمهوری اسلامی را مجبور نمایند، به نحوی از اهرم های قدرت خویش دست بکشد و تن به برجام‌های دیگری از نوع منطقه‌ای و موشکی بدهد!
این روزها ” اعلام آمادگی کره‌شمالی برای مذاکره بر سر تسلیحات هسته‌ای با آمریکا ” نقل محافل و یادداشت‌های غربگرایان وطنی شده است و از ذکر آن هم تنها به دنبال یک هدف هستند؛ القاء این تفکر در مخاطب که ما نیز باید تن به مذاکرات دیگری با جناب کدخدا بدهیم، درحالیکه خودشان بهتر از هرکسی می‌دانند که کره‌شمالی به دنبال ایجاد نوعی “رژیم امنیت” برای خود است…
براساس این راهبرد، کره‌ایی‌ها بعد از ارتقاء سطح نظامیِ خود، به دنبال نوعی “کنترل تسلیحات” هستند که بر مبنای آن، دو طرف به صورت گام به گام و با نظارت متقابل به کاهش سطح تسلیحات خود، به سطحی معین اقدام می‌کنند؛ بنابراین هیچ خبری از انعقاد قراردادی با رنگ و بوی برجام نیست که در آن یک طرف قرار باشد همه‌ی اقدامات و تعهدات خویش را عملی سازد و بعد از آن منتظر بماند تا طرف دیگر به تعهداتش عمل نماید !!!!

منبع / نویسنده: مهدی قاسم زاده