naqd-monsefane.ir | محمد ایمانی

آقای حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در واکنشی منفعلانه، ضمن تایید دستگیری یک جاسوس مدعی شده که فرد دستگیرشده، از”مرتبطین” با وی بوده و نه “مدیر دفتر ” او. (گویا این فرد را وزارت اطلاعات دستگیر کرده است). فرض کنیم موقعیت فرد دستگیر شده همان است که آشنا می گوید. اما چرا او ماجرا را برای مردم شفاف سازی نمی کند و توضیح نمی دهد که چه مدت و چگونه با این جاسوس مرتبط بوده و چه مراوده و داد و ستدی با نامبرده داشته است؟ سوال را به نحو دیگری هم می شود مطرح کرد: آیا این فرد فقط جمع آوری اطلاعات سرّی می کرده و یا مسئولیت خط دهی در عملیات روانی و تخریب و تشدید رادیکالیسم در فضای انتخاباتی را نیز برعهده داشته است؟

🔶👁‍🗨🔷 شاید با پاسخ این سوال بتوان از تحلیل های مسمومی که آقای آشنا در فضای مجازی و تلگرامی علیه طی ۷-۸ ماه گذشته نوشت، رازگشایی کرد. و سوال مهم تر: تاکنون چندین جاسوس مرتبط با اطرافیان و دفتر رئیس جمهور و برخی مقامات دولتی _ نظیر جیسون رضائیان، نمازی ها (پدر و پسر)، چیت ساز و … _ بازداشت شده اند. عمق واقعی کوه یخ نفوذ در دولت که گاهی تنها نوک آن دیده می شود، چه قدر است و چرا دولت این چنین نفوذ زده است؟

 

منبع / نویسنده: محمد ایمانی
منبع: کانال تلگرام « محمد ایمانی »