نقد منصفانه – اواخر هفته گذشته، بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ با موضوع برنامه اشتغالزایی دولت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

🔸براساس این مصوبه مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومان «برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع تکمیلی و راه اندازی طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای پروژه های صنایع کوچک و حمایت از پروژه های صنعتی، مسکن بافت های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل ریلی (راه آهن)، کارورزی جوانان و طرح های اشتغالزایی مناطق مرزی (کولبران)» هزینه گردد.

🔸تعیین اولویت برای هزینه‌کرد بودجه اختصاص داده شده به اشتغال و بخصوص در اولویت قرار دادن بخش های مسکن و حمل و نقل ریلی، اقدام منطقی و قابل تقدیر مجلس بود اما شرط لازم برای اجرایی شدن این مصوبه، تعیین میزان حداقل بودجه اختصاص یافته به آنها در متن بند مذکور بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. در نتیجه، امید چندانی به تحقق اولویت های مدنظر مجلس در زمینه اشتغالزایی وجود ندارد.

🔸در واقع، مجلس معماری کجی در زمینه اشتغال بنا گذاشت و چک سفید ۵۰ هزار میلیارد تومانی به دولت به بهانه اشتغال داد و اختیار کامل هزینه‌کرد آن را به دولت در هر محلی است که صلاح بداند، واگذار کرد.

منبع / نویسنده: محمد صادق شهبازی