نقد منصفانه – جیانی اینفانتینو رئیس فیفا پیراهن شماره هفت را تقدیم ما کرد. اما مهم است که برای کدام تیم بازی می کنید و به حریف گل می زنید یا تیم خودی. آقای روحانی سر قصه برجام که معتقد بود فتح اافتوح و پیروزی بزرگتر از فتح خرمشهر است ،گفت “سه گل زدیم و دو گل خوردیم”. اما آخر سر در مونیخ، حتی از یک باک بنزین هواپیمای آقای ظریف هم دریغ کردند اروپایی ها… آمریکا که هیچ!

🔴 این اتفاق عمدی را باید در ادامه سلسله رفتارهای اهانت آمیز و عهدشکنانه فرانسه و انگلیس و آمریکا دید. توهینی که وزیر خارجه دولت ورشکسته فرانسه در سفارت این کشور در تهران کرد، هنوز فراموش نشده است. او هم قرار است دوشنبه به تهران بیاید. اقتصاد فرانسه، از صدقه سر امتیازاتی که پس از برجام در زمینه صادرات خودرو دام گرفت، از رکود اقتصادی درآمد. http://fi9.ir/nqruix

⚽️ درباره انگلیس هم در حالی که سفیر خوابزده ما می گفت برای حل بحران یمن با لندن توافق کرده ایم، دولت انگلیس قطعنامه ای علیه ایران به شورای امنیت برد که توسط روسیه وتو شد. پس از این اتفاق آقای روحانی گفت “آمریکا و انگلیس می خواستند در شورای امنیت علیه ما توطئه کنند”. ۵ ماه قبل هم ظریف گفته بود “۲۰ ماه پس از برجام هنوز نمی توانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس افتتاح کنیم”! و همین چند روز پیش آقای عراقچی در چتم هاوس انگلیس اعلام کرد “برجام برای ایران دستاوردی نداشته است”.

🔵 قدیم ها به خاطر گلی که استاد اسدی به تیم خودی زده بود، ضرب المثل شده بود که می گفتند “مارادونا را ول کنید، استاد اسدی را بچسبید”! اما با گل به خودی های عجیب و پیاپی یی که انسان در عرصه سیاست از سوی برخی آقای گل ها می بیند، نگران می شود که مقایسه با بازی بد برخی سیاسیون، بی احترامی به استاد اسدی باشد.

منبع / نویسنده: محمد ایمانی