نقد منصفانه – از نزدیک ۳۰۰ نماینده مجلس، خوشبختانه بیش از نیمی از آنها طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان را امضا کردند و متاسفانه نزدیک به نیمی دیگر حاضر به امضای این طرح نشده اند.

در این فایل اسامی ۱۸۰ نماینده ای که خواهان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» شده اند مشخص است اما مهم تر، آن تعدادی هستند که امضایشان پای این طرح دیده نمی شود.

یکی از اقدامات ضرروی و موثر برای اصلاح بسیاری از مشکلات کشور دقیقا همین بزنگاه هاست. جا دارد تشکل های دانشجویی مختلف در سراسر کشور با هر نوع نگاه و سلیقه ای، در صورتی که امضای نماینده شهرشان را پای این طرح نمی بینند، خیلی جدی و محترمانه علت این امر را جویا شوند. در صورتی هم که امضای نماینده شهرشان پای این طرح وجود دارد، حتی در صورت تعارض سلایق سیاسی از او تقدیر کنند کما اینکه بنده وقتی دیدم بعضی نمایندگان تهران که هیچ گاه به آنها رای نداده ام اما این طرح را امضا کرده اند از آنها تشکر می کنم؛ از جمله مصطفی کواکبیان و فاطمه ذوالقدر.

باور کنیم دوگانه مبتذل و سطحی «اصولگرا- اصلاح طلب» مدتهاست به پایان رسیده و باید افراد و جریان های مختلف را بر اساس عملکردهایشان در برهه های مختلف بررسی کرد نه برچسب هایشان.

نکته جالب اینجاست که در بین این ۱۸۰ نفر، از اسامی اصولگرایان دیده می شود تا برخی اعضای فراکسیون امید و طبیعی است در بین صد و خرده ای نفری هم که حاضر به امضای این طرح نشده اند از هر دو جریان افراد مختلفی وجود دارند. چه خوب است به تدریج دسته بندی ها و شناخت افکار عمومی از نماینده ها با این معیارها همگانی شود و ترویج این فرهنگ می تواند با محوریت تشکل های دانشجویی پیش برود.

فراموش نکنیم کار صحیح سیاسی، پیگیری و مطالبه همین مسایل اصلی است، نه توزیع لیست های انتخاباتی در هفته منتهی به انتخابات!

منبع / نویسنده: امیرحسین ثابتی