نقد منصفانه – 🔹در زندگی معمولی حضرت زهرا(س) یک نکته مهم است و آن، جمع بین زندگی یک زن مسلمان در رفتارش با شوهر و فرزندان و انجام وظایفش در خانه از یک طرف، و بین وظایف یک انسان مجاهد غیور خستگی ناپذیر در برخوردش با حوادث سیاسی مهم بعد از رحلت رسول اکرم(ص) -که به مسجد می آید و سخنرانی و موضع گیری و دفاع می کند و حرف می زند و یک جهادگر به تمام معنا و خستگی ناپذیر و محنت پذیر و سختی تحمل کن است- از یک طرف دیگر. همچنین از جهت سوم، یک عبادت‌گر و بپادارنده نماز در شب های تار و قیام کننده لله و خاضع و خاشع برای پروردگار؛ در محراب عبادت، این زن جوان مانند اولیای کهن الهی، با خدا راز و نیاز و عبادت می‌کند.
🔹این سه بعد را با هم جمع کردن، نقطه درخشان زندگی فاطمه زهرا است. آن حضرت، این سه جهت را از هم جدا نکرد. بعضی خیال می کنند انسانی که مشغول عبادت می باشد، یک عابد و متضرع و اهل دعا و ذکر است و نمی تواند یک انسان سیاسی باشد. یا بعضی خیال می‌کنند کسی که اهل سیاست است، چه زن و چه مرد، و در میدان جهاد فی سبیل الله حضور فعال دارد، اگر زن است، نمی‌تواند یک زن خانه با وظایف مادری و همسری و کدبانویی باشد و اگر مرد است، نمی‌تواند یک مرد خانه و دکان و زندگی باشد. خیال می کنند اینها با هم منافات دارد؛ در حالی که از نظر اسلام، این سه چیز با یکدیگر منافات و ضدیت که ندارد، در شخصیت انسان کامل، کمک کننده هم هست.

📖آیت الله خامنه‌ای(۱۳۹۰)، انسان ۲۵۰ ساله، تهران: انتشارات موسسه ایمان جهادی(صهبا)، ص ۱۲۴

منبع / نویسنده: سید یاسر جبرائیلی