خداوند در قرآن مي فرمايد: « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» ؛ لذا اگر كسي مي خواهد شامل هدايت خداوند شود، راهش جهاد در راه خداست؛ انسان مؤمن بايد هميشه آماده جهاد در راه خدا و صرف نيرو در راهي باشد كه خدا بيان كرده است.روح كار ما اين است كه جهاد را در وجود خودمان پياده كنيم ؛ اگر چنين كرديم خدا راه را به ما نشان مي دهد تا هم خودمان راه را بشناسيم و هم ديگران را به اين راه هدايت كنيم و البته كه بين جهاد و هدايت شدن رابطه است.

🔸البته جهاد در راه خدا طبيعتا با رنج ها و سختي هايي هم همراه است و خداوند در اين راه لذت هايي نيز قرار داده تا تحمل سختي ها امكان پذيرتر شود. البته نبايد به اين لذت ها دل بست.

🔹پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) زندگی ساده و با رنجی را داشته اند و رهروان واقعي اهل بيت (ع) نيز چنين هستند؛ به عنوان نمونه امام خميني (ره) با آن عظمت نيز مانند همه طلاب ديگر از آيت الله بروجردي شهريه مي گرفت؛ حتي بعد از مرجعيت و زماني كه پرجمعيت ترين درس خارج را در دنيا در مسجد اعظم قم داشتند، باز هم بسيار ساده زندگي مي كردند و كوچك ترين ريخت و پاشي براي زندگي راحت تر از سهم امامي كه در اختيارشان بود، نداشتند.

🔸همين فرد كاري كرد كه دنيا را تكان داد؛ دليلش اين بود كه وي در راه خدا جهاد مي كرد؛ از صبح كه از خواب بر مي خواست به دنبال انجام وظيفه در مقابل خدا بود.

🔻يك جوان [ شهید حججی] در سن جواني با انجام وظيفه الهي خود، كشور را زير و رو كرد؛ برنامه ها تعطيل شد و برنامه هايي به خاطر او تدارك ديده شد. از بزرگترين شخصيت ها تحت تأثير اين رفتار قرار گرفتند. مگر وي چه قدرتي داشت؟ چه قدر نقشه كشيده بود كه چنين شود؟ آيا دنبال اين بود كه محبوبيت پيدا كند؟ خير عشق او به سیدالشهدا (ع) او را به اينجا كشيد. البته اين ها كه ما ديديم تنها آثار دنيايي كار اوست كه در مقابل آثار اُخروي چيزي نيست؛ فرشتگان وقتي مقام او را ببينند، متعجب خواهند شد كه او كيست؟ مگر از پيامبران و اولياي خداست كه چنين مقامي دارد؟

 

 

منبع / نویسنده: مصباح یزدی
منبع: کانال تلگرام « علامه مصباح یزدی »