نقد منصفانه – روحانی:
“باید باور کنیم، ضربه به دولت، ضربه به نظام است. اگر کسی فکر می‌کند، تضعیف دولت موجب تقویت نظام می‌شود در اشتباه است”.

اصل حرف ایشان درست است”ضربه” به دولت یا”مخالفت” با دولت زشت و دور از اخلاق و فرهنگ مردم سالاری است.اما بحث بر سر معنادهی به این مفاهیم است.اگر بخواهیم باز کنیم ،معنی ضربه به دولت چیست؟
ضربه به دولت یعنی برنامه دولت را متوقف کردن،منابع انسانی اش را ازش گرفتن،پروژه های در دست اجرا را منفجر کردند…. ضربه به معنی مانع شدن و ناکام سازی در یک هدف ارزش مند است.مخالفت با دولت هم یعنی نفی دولت و به رسمیت نشناختن آن و در خواست انتخابات زود هنگام وگرنه مخالفت با دولت چه مفهوم دیگری دارد؟

می ماند نقد و تخریب که معنایش ضربه و مخالفت نیست.اگر دولت موثر واقع شود و مردم معجزه ببینند می تواند از روی هزاران منتقد و حتی تخریب گر به صورت اتوماتیک رد شود. فقط دولتهای ضعیف هستند که با یک عبارت احساس از دست رفتن پایگاه اجتماعی می کنند.

دوم اینکه چطور ضربه به دولت ضربه به نظام است اما عکس آن صادق نیست؟ روحانی رطب خورده است و چندین بار هم خورده است و دو باره و چند باره هم خواهد خورد. این نصیحتهای دلسوزانه از کلام ایشان جدی گرفته نمی شود زیرا خلافش را ثابت کرده است. ایشان به اعتراف خودش رئیس جمهور نظامی است که ۳۸ سال است زندان و اعدام کرده است. حتما با این عبارت دنبال تولید سرمایه اجتماعی برای نظام بوده است که اکنون از ضربه به دولت نگران هستند.شما صد را در نوردیده اید دولت حکم نود را دارد.

منبع / نویسنده: عبدالله گنجی