نواب شمسی: به نام خدا. حق و حقیقت را همیشه باید گفت. در کمال شفافیت. مردم باید ببینند و بفهمند. اگر نبینند، فهماندنشان سخت است. بعنوان مثال صدا و سیمای ما جرقه های آشوب در سوریه را بایکوت می کند و الان که در کشور خودمان فتنه ای شبیه سوریه رخ می دهد با دستپاچگی تمام سعی بر شمردن دلایل شکل گیری فتنه و دلایل آن در سوریه دارد. مسئولان رده بالای قوه قضاییه آنچنان که از فساد می گویند و خبر می دهند، از برخورد با آن خبر نمی دهند. تا کی باید یکسری مصلحت اندیشی های غلط باعث تخریب اعتماد مردم به نظام شود؟ بهتر است حد و مرزی برای این مصلحت ها مشخص شود. برگردیم سراغ شفافیت، شفافیتی که هر فتنه ای را کور می کند و مردم یک کشور را آگاه... شفافیت چه در آراء نمایندگان مجلس باشد، چه در حقوق و دستمزد مسئولین، چه در انتخاب و انتساب ها و چه در خرج و مخارج هر ارگان و نهاد یا سازمانی... چیزی که متاسفانه مسئولین در دولت فعلی به شدت از آن واهمه دارند و از آن دوری می کنند. ما همچنان منتظر قدم های مثبت این بزرگواران هستیم. «اللهم احفظ لنا سیدنا و امامنا و نور عیننا و قلبنا الذی بین جنبینا قائدنا الامام الخامنه ای»