نقد منصفانه – بعضی ها گناه کبیره می کنند ولی اسمش را عوض می کنند تا خیلی سختشان نشود! این خاصیت دنیا زدگان لیبرال مسلک است،همانطور که اسم گناهان کبیره ای مثل رابطه نامشروع و زنا را گذاشتند رفتار پرخطر!! می بینید که خیلی هم بد نیست!

🔴 اسحاق جهانگیری با فایننشال تایمز مصاحبه کرده و گفته در «زمان انتخابات کمی زیاده روی کردم» و لابد ما هم باید بگوییم:« ای آقا ،اسحاق جان!یک مقدار زیاده روی که اشکالی ندارد!خودت را ناراحت نکن»!
اما اسم واقعی کارهای او چه بود!؟

🔴او در چشم دوربین نگاه کرد،بغض کرد،صدایش را لرزاند و گفت:«مردم ایران یادتان هست….» و بعد فهرست سیاهی از گذشته کشور را به زبان آورد و چنان تصویری نشان مردم داد که از ایرانی بودنمان احساس ذلت کنیم!
🔴بعد صدایش را صاف کرد،به دوربین نگاه کرد،لبخند زد و گفت:« ما در دولت بعد می خواهیم …» و بعد دروغ پشت دروغ و وعده پشت وعده!
نتیجه را هم که همه داریم این روزها می بینیم!
🔴زیاده روی گاهی سرنوشت یک ملت را عوض می کند و نالایقان را به عنوان مدیران موافق به مردم قالب می کند!
او در همین مصاحبه البته بازهم درباره سپاه زیاده روی هایی کرده که لابد چند ماه بعد در مصاحبه ای دیگر به آن اعتراف می کند!
🔴راستی جناب جهانگیری! از برادرتان مهدی چه خبر؟! ظاهرا کمی زیاده روی کرده بود!

منبع / نویسنده: حسین شمسیان