نقد منصفانه – آقای روحانی امروز بار دیگر منتقدان دولت را نواخت و گفت “کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، بیشتر بر مبنای کمبود عقل است”. در مقابل باید گفت آقای روحانی مجسمه عقل است.

🔹نشان به آن نشان که ولو با دو سال تاخیر فاز، تفاوت عقل و بی عقلی را فهمید و گفت “«داستان مضحکی اتفاق افتاده؛ می‌گویند تعهدی که قبلا بستیم، فعلا قرص و محکم نباشد، درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می‌گوید که اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورهای شرق آسیا (کره شمالی) می‌گوید بیا با ما مذاکره کن؛ مگر ديوانه‌اند كه با شما مذاكره كنند؟ شما به مذاكره‌اي كه به تاييد سازمان ملل رسيده، پايبند نيستيد”.

♦️ما اتفاقا معتقدیم آقای روحانی خیلی عاقل است. به قول شاعر: هر کس بد ما به خلق گوید/ ما چهره به غم نمی خراشیم/ ما خوبی او به خلق گوییم/ تا هر دو دروغ گفته باشیم.

منبع / نویسنده: محمد ایمانی