نقد منصفانه – بعد از تعهد “سطح بالای سیاسی ایران” در سال ۲۰۱۶ برای اجرای برنامه اقدام (action plan) جهت کسب رضایت FATF و خروج ایران از لیست سیاه این کارگروه، همچنان علی رغم تلاش و سرعت دولت و مجلس جهت تکمیل برنامه اقدام و تصویب همه کنوانسیون های مورد درخواست FATF در ایران ، دیروز FATF طی بیانیه ای همچنان نسبت به اجرای کاملaction plan هشدار داده و از روند اجرای آن اعلام نارضایتی کرده و ایران را همچنان در بیانیه عمومی خود و لیست سیاه نگه داشته و به کشورهای دیگر نسبت به تبادل مالی با ایران هشدار داده است.

🔺همین چندی پیش بود که با همکاری دولت کنوانیسیون پالرمو به تصویب رسید و کنوانسیون TF در آستانه تصویب قرارگرفته است و حتی فراتر از تعهدات در اقدامی عجیب بانک مرکزی دستور نصب نرم‌افزار sanction screening ( شناسایی نهاد‌های تحریمی) در چند بانک کشور را داد تا بلکه بتواند رضایت FATF را بگیرد.

🔹البته اینها پایان ماجرا نیست و بدلیل کیفی بودن ارزیابی توصیه های FATF و عملکرد سیاسی و نه فنی آن، معلوم نیست چه زمانی رضایت خواهد داد. در حالیکه تنها براساس توصیه شماره ۳۶ FATF ایران باید ۷ کنوانسیون را در داخل کشور به تصویب برساند که عمل به هرکدام نه تنها خلاف قانون اساسی و در مجموع مسیر خودتحریمی را تشدید می کنند، بلکه ایران را در گرداب نظام جهانی مستحیل خواهد کرد، چرا که روند امتیازگیری و فشار ادامه خواهد یافت.

🔹از طرفی حتی در صورت کسب رضایت نهایی FATF و انطباق رفتاری ایران با توصیه های آن و خروج ایران از لیست سیاه این گروه، مشکلات بانکی ما حل نخواهد شد چرا که دلیل اصلی آن باقی ماندن تحریم های ثانویه است که کماکان باقیست و این مسیر آدرس غلط بی سرانجام خواهد بود.

منبع / نویسنده: علیرضا فقیهی راد