نقد منصفانه – از سال ۸۷ با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرصه به توليد نسبت به قبل تنگ تر شد. در واقع، مالیات بر ارزش افزوده ای که قرار بود مصرف کننده نهایی پرداخت کند تا با باز توزیع درآمدی روند رشد تولید را تسهیل کند. امروز به یکی از مهلک ترین قوانینی تبدیل شده که تولید را از پای درآورده است.

🔸ضعف مالیات ستانی، وجود رکود در بازار، رسیدگی نکردن به شکایات مودیان، نرخ بالای مالیات و… برخی از ده‌ها مصائب مالیاتی است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند و زمینه ساز تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شده است.

🔸در ماه های اخیر، یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در مجلس، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است.

🔸پیش بینی می شود اگر این لایحه با همین روند تصویب و اجرایش شود، فشار وارد شده به بخش تولید مضاعف می شود و شاهد افزایش بیکاران خواهیم بود.

منبع / نویسنده: کانال آینده روشن