نقد منصفانه – مشخص است احمدی نژاد سخنان رهبر انقلاب در ۲۹ بهمن را نوعی عقب نشینی تحلیل کرده است و برای همین فرصت را برای پیش‌روی مناسب دیده و نامه خودش را نوشته و منتشر کرده است. اینکه این تحلیل غلط را چه کسی یا کسانی به ایشان داده‌اند مهم نیست، اما از تحلیل حرف‌های دور و بری‌های احمدی نژاد و طرفدارانش مشخص بود که این تحلیل در میانشان مقبول افتاده است.

🔺 نامه از نظر محتوایی چیز خاصی ندارد. حرف جدیدی زده نشده است. اما احمدی نژاد در یک قدم مهم درون خودش را در نسبت با رهبر انقلاب شفاف‌تر کرده است. نامه به طور کامل مطالبه از آقاست و احمدی نژاد شفاف کرده است که مشکل اصلی اش با کیست.

🔺اقتصاد مهم‌ترین چیزی است که احمدی نژاد دوست نداشته درباره اش صحبت کند. همه می‌دانیم که چه اتفاق‌های بزرگ اقتصادی باید در کشور بیفتد و کسی که دنبال اصلاح واقعی است نمی‌تواند چشمش را بر اقتصاد ببندد.

🔺به نظرم مهم ترین نکته نسبت به نامه این است که احمدی نژاد هم قطعه‌ای از پازلی شده است که در حال حاضر به دنبال به حاشیه راندن مساله اقتصاد است، یعنی همان هدفی که اغتشاشات و اتفاقات روزهای اخیر به دنبالش هستند. چند ماه دیگر که ترامپ با فشار اقتصادی امتیازهای سیاسی را گرفت، دوباره همین جماعت خودبرتربین دهانشان را باز می‌کنند و شروع به غرغر می‌کنند و چنگ می‌اندازند به صورت مردم و انقلاب.

منبع / نویسنده: مسعود براتی