نقد منصفانه – سفیر آفریقای جنوبی در تهران در پاسخ به این سوال که «مگر نه اینکه یکی از دستاوردهای برجام رفع تحریم های بانکی بوده، چرا هنوز این تحریم ها برداشته نشده است؟» گفت:تحریم هایی که برداشته شده اند تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بوده اند، ولی امریکا تحریم های یک جانبه خود را هم چنان دارد و این تحریم ها هم حول محور فعالیت های تجاری می چرخد.

🔸ما در آفریقای جنوبی ۵ بانک اصلی داریم که مالکیت آنها یا سهامداری آنها با کشورهای دیگر است و به همین دلیل تحریم هایی که از طرف آمریکا اعمال می شود بر تمامی این بانک ها تاثیر دارد.

🔸بزرگترین مشکل نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه برای بسیاری از کشورهای آفریقایی، هم چنین کشورهای در حال توسعه این است که با تهدید تحریم شدن بانک هایشان از طرف آمریکا مواجه هستند.

🔸به همین دلیل اگر این بانک ها بخواهند با ایران روابطی داشته باشند، باید با اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC) یک مذاکراتی داشته باشند تا بتوانند مجوز برقراری روابط کارگزاری بانک ها را اخذ کنند. ما در حال حاضر در حال مذاکره برای اخذ چنین مجوزی هستیم.

🔸سخنان سفیر نشان می دهد تحریم های آمریکا که مهمترین و اصلی ترین بخش از تحریم های ایران است،همچنان و بدون تغییر به قوت خود باقی مانده است.

منبع / نویسنده: کانال آینده روشن