نقد منصفانه – در روزهای اخیر، بانک مرکزی با اقداماتی مانند ارسال اسامی خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی، افتتاح حساب‌های سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی، افزایش نرخ سود بانکی تا ۲۰ درصد و همچنین برخورد پلیسی با اخلال‌گران بازار ارز با همکاری نهادهای امنیتی توانست آرامش بیشتری در فضای بازار ارز حاکم کند و قیمت دلار که به حدود ۵ هزار تومان هم رسیده بود به کانال ۴۵۰۰ تومان برگرداند.

🔸قطعا اقداماتی مانند ارسال اسامی خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات اقدامی مثبت و بازدارنده بود. همچنین اقداماتی مانند برخورد پلیسی با اخلال گران بازار ارز هم حداقل در کوتاه مدت تا حدودی موثر و بازدارنده است.

🔸با این وجود، برخی از اقدامات بانک مرکزی مانند افزایش نرخ سود بانکی، اقداماتی نادرست بودند و آثار منفی در تشدید رکود خواهند داشت.

🔸ضرورت دارد بانک مرکزی تصمیم های اصولی برای اصلاح وضعیت بازار ارز بگیرد و تکیه اصلی اش بر سازوکارهای هدایت کننده نقدینگی از جمله اخذ مالیات از سوداگران بازار ارز و همچنین سایر بازارهای موازی تولید باشد. در همین راستا، بانک مرکزی باید تصمیم‌هایی در راستای هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید بگیرد و زمینه ساز تشدید رکود نشود.

🔸مهمترین نکته در مدیریت بازار ارز این موضوع است که بانک مرکزی درک کلی از صحنه جنگ اقتصادی و انگیزه فراوان و ابزارهای کافی آمریکا برای ضربه زدن به اقتصاد کشورمان داشته باشد و در نتیجه، ضرورت دارد اقدامات اصولی و بلند مدت با هدف بازمهندسی بازار ارز انجام دهد که عبارتست از: پیمان پولی دوجانبه و بازمهندسی تجارت خارجی و افزایش وزن کشورهای شمالی.

منبع / نویسنده: مسعود براتی