naqd-monsefane.ir | حسین شمسیان

مدتی است سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن، در سراسر کشور نگران سپرده هاشان هستند، این تگرانی باعث شده تا به شعبه این موسسه هجوم آوردند تا پولهایشان باد هوا نشود .
امروز در خیابان توانیر تهران؛ بخشی از این نگرانی را در برابر شعبه ای از این موسسه دیدم .
مردمی که ساعتها منتظر بودند تا بتوانند به شعبه وارد شوند و سپرده هاشان را از موسسه ثامن خارج کنند .
چند تاشان گویا آفتاب نزده آمده بودند تا اولین نفرها باشند .

آنها ساعتها زیر آفتاب داغ ایستاده و کلافه بودند .

یکی شان می گفت هفتاد میلیون تومان سپرده من است و می خواهم تا تمامش را پس بگیرم که گویا همه را نمی دهند .
دیگری می گفت دو سالی هست که وضع موسسه خراب شده و کسی هم بر آن نظارت ندارد .
یکی دیگر می گفت : چکِ پول مال را به نام بانک توسعه تعاون صادر می کنند .
آن یکی گفت : موسسه ثامن پول دارد، مدیریتش درست نیست .

آنها می گفتند و همچنان منتظر بودند تا بیست تا بیست تا؛ وارد شعبه شوند و من با خود فکر می کردم .

چگونه است که مردم به اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر اینکه سپرده گذاران ثامن مطمئن باشند؛ اطمینان نمی کنند ؟ اساسا چطور شده که اعتماد نمی کنیم نه به حرف کسی و نه به اطلاعیه رسمی نهادی و بانکی ؟!
چرا این همه سال این موسسات فعال هستند و تازه به فکر گرفتن مجوز افتاده اند ؟ نظارت بر این گونه موسسات اساسا وظیفه کیست ؟
چرا مدام نهاهای نظارتی در حال پاسکاری مردم به هم هستند ؟
اصولا این موسسات چگونه مثل قارچ سر بر آوردند و هر کدامشان هرچقدر توانستند در پرداخت سود؛ از هم سبقت گرفتند ؟! چرا و چطور و چگونه … ؟!
پی نوشت : به نظر سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن، نگران آن هستند که به سرنوشت موسساتی همچون کاسپین و آرمان، دچار نشوند .
هرچند خبرهایی هم چپ و راست از وضعیت بانک پارسیان منتشر می شود که از جزییات و صحت و سقمش؛ بی اطلاعم .
امید که گرهی به کار مردم نیفتد و اکر افتاد گره گشایی باشد .
آمین

منبع / نویسنده: حسن شمشادی
منبع: کانال تلگرام « Shemshadichannel »