نقد منصفانه – وحشیگری دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران، باعث شهادت حداقل سه عضو نیروی انتظامی شده است.
شروع ماجرا با دستگیری یک درویش بنام نعمت الله ریاحی به اتهام سرقت و با شکایت شاکی خصوصی بوده است.
پس از آن جمعی از اراذل و اوباش درویش درمقابل کلانتری تجمع کرده و نیم ساعت فرصت می دهند تا سارق آزاد شود!(فیلم زیر گویای یاغی گری آنهاست)
بعد از این فرصت،وحشی گری ، آسیب به اموال عمومی تعرض به مردم و… آغاز و به شهادت یک سرباز وظیفه و دو گروهبان منجر می شود.
انسانی نیست که از دیدن صحنه برخورد اتوبوس با ماموران و مردم عادی متاثر نشود و اکنون خشم و انزجار عمومی از این توحش و درنده خویی برانگیخته شده و مردم در دهها متن ارسالی و هزاران توئیت ، خواستار اشد قاطعیت در برخورد با این فرقه ضاله شده اند.
معنی ندارد فرقه خاصی حاشیه امن داشته باشد و دستگیری یک سارق از آنها، باعث بروز وحشیگری شود.

علیرغم لزوم قدردانی از نیروهای میدانی ناجا، نمی توان از ضعف مفرط فرماندهی و اطلاعاتی در مهار چنین موجودات زبون و درنده خویی و گلایه نکرد.
معلوم نیست علیرغم توحش چند هفته قبل این جماعت، چرا هیچ برخورد قاطع و عبرت آموزی با این ها نشد و امروز هم در مواجهه با آنها، نیروهای یگان امداد با حداقل توان عملیاتی و مهارتی بکار گرفته شدند!؟ مشت آهنین در برابر متجاوزین به حقوق عمومی و رأفت در برابر مردم عادی، انتظار همه ما از نیروی انتظامی است.

منبع / نویسنده: حسین شمسیان