naqd-monsefane.ir | کشکول

همسر شهید حججی اعتقادش را گفت؛ اما عده ای بی حساب آشفته شدند. چرا؟ اگر رابطه شهادت و حجاب را نمی دانیم مشکل از فهم ماست. اوکه به قلبش می فهمد و چشم جانش بازست و مردانه از غیرت شوهر می گوید و جلوی دوربینِ “محرم و نامحرم انقلاب” چین به جبین و خم به ابرو نمی آورد و با صلابت سخن می گوید، به زبانش معرفت جاری است.

استدلال مخالفان چیست؟ از “هرهری مذهب” ها انتظاری نیست. نمی دانند چه می گویند. از “مزدوران حرامی” برخی رسانه های ضدانقلاب هم انتظاری نیست؛ اجیرند. “رسانه نجس فلان نیوز” که هیچ مرزی برای اخلاق نمی شناسند، عکس همسر بی حجاب اسد و حجاب زنان تکفیری را منتشر کرده است که بگوید از شهادت محسن به حجاب نمی شود رسید.
با این “شبهه ی بی مایه” به انکار سخن همسر شهید رسیدیم؟
محسن ها و حججی ها شهید شدند که نکبت اسلام دروغین تکفیری ها جمع شود. تروریست محجبه را مخاطب همسر شهید گرفتید؟ شهید شدند تا محور مقاومت جمع نشود. زن بی حجاب اسد را مخاطب گرفتید؟

بله. محسن شهید شد تا روسری ها عقب نرود. روسری نمادی از دینداری است. با رفتن محسن ها گره روسری ها سفت تر می شود. نگاه ها انسانی تر می شود. شهادت محسن ها شهر را آنقدر معنوی می سازد که حجب و حیا رنگ می گیرد ومی درخشد. این اثر آسمانی خون شهید است. کاردستی من و تو و او نیست.

عناد نباشد و پرده جهل بیافتد، دینداری نیز رشد می کند. بی حجابی از کجاست؟ از دورویی مسئولین؟ خون محسن ها بار این تزویر و تظاهرسیاسی اهل قدرت را بدوش می کشد تا مردم متوجه شوند خواص این جامعه فقط در چرخه باطل سیاسیون و بازیگرها و فوتبالیست ها نیستند. خواص اصیل این جامعه به دوربین زل می زنند و یک دنیا را با صلابت و قدرت نگاه شان، پابند و پاسوز می کنند.

بی حجابی از کجاست؟ از جهل است؛ جهلی که تصور می کند روسری عقب رفته، نشانه ارج و قرب اجتماعی است. امروز همه متوجه می شوند حرمت به چیست و اعزاز کجاست؟

بی حجابی از چیست؟ از احساس ذلت درونی. امروز با خون محسن ها همه متوجه می شوند منشا عزت نفس و کرامت چیست.

خون محسن، حجاب سازست. همسر شهید با جانش فهم کرده است. اگر فهم نکردیم برای قضاوت عجله نکنیم. اگر خیلی احساس “درشت معرفتی” دستمان داده است خاطرات شخصی مان را مرور کنیم که ردپای این داشته های علمی در صحنه عمل و زندگی مان کجاست؟ چقدر در اهتزاز پرچم اسلام سهم داشتیم؟

✅ و البته می فهمیم چه می گوئیم. راه شهید راه “مبارزه با ظلم” و “رشد معنویت” است. “روسری” هم نشانه است.

منبع / نویسنده: محسن مهدیان
منبع: کانال تلگرام « کشکول|محسن مهدیان »