شما اینجا هستید » صفحه اصلی » نوشته هایی با برچسب وسط آسمان نمی شود دبّه تکان داد !

نوشته هایی با برچسب وسط آسمان نمی شود دبّه تکان داد !

وسط آسمان نمی شود دبّه تکان داد !

نقد منصفانه - وزیر خارجه یک دولت به دعوت رسمی کشور میزبان، به آن کشور سفر می کند و بنابراین باید با احترام با او برخورد شود. سفر دکتر ظریف به آلمان و شرکت در کنفرانس ...

۲۶ اسفند ۱۳۹۶