شما اینجا هستید » صفحه اصلی » نوشته هایی با برچسب نظام جهانی

نوشته هایی با برچسب نظام جهانی

ظهور پست مدرنیته نشانه خودویرانی غرب مدرن است

سلفی‌ها لزوما منتقد مدرنیته نیستند، به ویژه بخشی از جریانات سلفی که در هیات گروه هایی چون داعش ظهور کرده اند، دست پرورده نظام جهانی سلطه هستند که آن هم تجسم ...

۰۳ دی ۱۳۹۶ | منتشر شده در کانال تلگرام: « شهریار زرشناس »

سهم ما از نظام جهانی غارت شدن است / مدل فکری مسئولان ما شبیه میرزا ملکم خان است

 ایران جزو کشورهای  متروپل نیست و  نظام جهانی برای ما فقر و بی عدالتی را برنامه ریزی کرده است. کار بسیار اشتباهی است که منِ جهان سومی خود را تسلیم نظام جهانی ...

۰۵ مرداد ۱۳۹۶ | منتشر شده در کانال تلگرام: « شهریار زرشناس »

وابستگی اقتصادی از طریق هضم شدن نظام جهانی و نفوذ فرهنگی عملی می‌شود

در دوره استعمار نو، دولتمردانِ دست نشانده‌ی استعمار، معمولاً مردان خشن نظامی مانند رضاخان و محمدرضا پهلوی بودند اما در دوره استعمار فرانو یا «پسامدرن»، ...

۲۴ تیر ۱۳۹۶ | منتشر شده در کانال تلگرام: « شهریار زرشناس »

دولت موسوی خشن‌ترین برخوردها را با مخالفان علوم انسانی غربی داشت

شهریار زرشناس با بیان اینکه نظام جهانی برای ما فقر و بی عدالتی را برنامه‌ریزی کرده است، گفت: این اشتباه بزرگیست که خود را تسلیم نظام جهانی کنیم چون آنها تقدیر ما ...

۱۸ تیر ۱۳۹۶