شما اینجا هستید » صفحه اصلی » نوشته هایی با برچسب شهریار زرشناس

نوشته هایی با برچسب شهریار زرشناس

سینما وجهی از وجوه ظهور تفکر و تکنیک مدرن است

سینما وجهی از وجوه ظهور تفکر مدرن و تکنیک مدرن است که از همان ابتدای پیدایش باطن سیاسی دارد. باطنی که در بسیاری از موارد آشکارا و در برخی موارد به صورت پنهان وجود ...

۱۲ بهمن ۱۳۹۶

غرب ‌زدگی شبه‌مدرن و انقلاب اسلامی

اغراض‌ سياسی، همواره‌ ايده‌های فرهنگی‌ را دستخوش‌ پيرايه‌ و ناخالصی می‌سازند و امواج‌ تحولات‌ سياسی-اجتماعی‌ را به‌ سمت‌وسويی‌ خاص‌ می‌كشانند. يكی‌ از ...

۱۲ بهمن ۱۳۹۶

دولت هاشمی ساختار اقتصادی را بر مبنای نسخه‌های نئولیبرالی بازسازی کرد

وقتی انقلاب پیروز شد ساخت سیاسی غرب‌زده شبه مدرن در ایران -یعنی رژیم پهلوی- کاملاً درهم شکست اما ساخت اقتصادی و ساخت فرهنگی شبه مدرن در ایران باقی ماند. از سال ۵۷ ...

۱۲ بهمن ۱۳۹۶

نظام سرمایه‌داری و مدل اقتصادی نئولیبرال عین ظلم است

مسئله این است که از سال۶۸ به بعد دولت کارگزاران سازندگی، ریل‌های اقتصادی و فرهنگی ما را در مسیر سرمایه‌داری قرار دادند یعنی گروهی که روی کار آمدند خود را کارشناس ...

۱۶ دی ۱۳۹۶ | منتشر شده در کانال تلگرام: « شهریار زرشناس »

نتیجه نفوذ، فقر، بی‌عدالتی و جریان اشرافی رانت‌خوارِ نجومی بگیر است

هدف نفوذ ایجاد جناح فکری و سیاسی و فرهنگی غربگرا است که از 1980 به بعد عمدتا اندیشه نئولیبرالی دارند. جریان نفوذ نظام دانشگاهی ما را به مجرایی برای تدریس تئوری هایی ...

۲۸ شهریور ۱۳۹۶ | منتشر شده در کانال تلگرام: « شهریار زرشناس »

نفوذ باعث روی کار آمدن جناح غربگرا در کشورها می شود

ملت ها وقتی تحت سلطه هستن انقلاب می کنند تا به استقلال و رفاه برسند. بعد از انقلاب کشورهای سلطه‌گر که منافع خود را از دست داده اند کشورهای مستقل را با راه های ...

۲۸ شهریور ۱۳۹۶ | منتشر شده در کانال تلگرام: « شهریار زرشناس »

دولت موسوی خشن‌ترین برخوردها را با مخالفان علوم انسانی غربی داشت

شهریار زرشناس با بیان اینکه نظام جهانی برای ما فقر و بی عدالتی را برنامه‌ریزی کرده است، گفت: این اشتباه بزرگیست که خود را تسلیم نظام جهانی کنیم چون آنها تقدیر ما ...

۱۸ تیر ۱۳۹۶

پشت صحنه همه توافق های ذلت بار روشنفکران غرب زده هستند

شهریار زرشناس برای اهل اندیشه، دانشگاهیان و حوزویان کشور نام و چهره ای آشناست؛ او به نقد صریح و عالمانه غرب مشهور است و با بسیاری از اهالی اندیشه، فکر و فرهنگ، ...

۲۹ خرداد ۱۳۹۶