شما اینجا هستید » صفحه اصلی » نوشته هایی با برچسب جریان های دانشجویی

نوشته هایی با برچسب جریان های دانشجویی

خطای بزرگ منصوب رهبری و آزمون بزرگ جریان های دانشجویی

در خبرها آمده که بنیاد مستضعفان تصویب کرده میخواهد 6 میلیارد و 300 میلیون تومان صرف «نماکاری» دو ساختمان خود کند. همزمان 270 میلیون تومان نیز برای طراحی «آب نمای» ...

۲۰ بهمن ۱۳۹۶