شما اینجا هستید » صفحه اصلی » نوشته هایی با برچسب اتاق نوزاد

نوشته هایی با برچسب اتاق نوزاد

Buddies, let’s be intimate with Imam Mahdi (PBUH)…

رفقا، بیاید مَحرَمِ امام زمان بشیم…

🔹 آیا با امام زمان مَحرَمیم؟ مَحرم کیه؟ کسیکه نزدیکتره؟ گاهی فاصله ها زیاده ولی قلبها و فکرها و عملها نزدیکه. اگه اینطور باشه، میشیم مَحرم. اویس قرن مَحرم شد. مَحرم یعنی آشنا، نزدیک، رفیق.. آیا چشممو گوشمو زبونم مَحرمن؟ 🌸 مدّعی خواست بیاید به تماشاگَهِ راز/ دست غیب آمد و بر سینه نامَحرم زد 🔸 عده ای از امام سجاد خواستند علیه حکومت وقت قیام کنند. امام فرمودند: کدام یک از شما حاضره آتشی در دست بگیره و بدونِ کمک گرفتن از کسی آنقدر تحمل ...

۰۸ مهر ۱۳۹۶