سال ۷۶ در روزهای تازه‌نفسی جریان دوم خرداد، میرحسین موسوی در پنجاه‌وپنجمین سالگرد تاسیس انجمن اسلامی دانشگاه تهران سخنرانی کرد. سیاست‌خارجی دولت سازندگی و نگاههای اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی در هشت سال گذشته، بیش از هرکس توسط جریان چپ نقد شده بود. موسوی هم آن روزها نماد گفتمان چپ ارزشی بود که هویتش با «آمریکا ستیزی»، «مستضعف‌نوازی» و «ساده‌زیستی» گره خورده بود. شاید به همین خاطر بود که موسوی موضوع سخنرانی‌ را به «توطئه یا توهم توطئه» اختصاص داد.

🔹 او در این سخنرانی مفصل می‌گوید هم تجربه تاریخی تعاملات ملت ایران و هم واقعیتهای فعلی جهان، گویای این است که «توطئه» یک «واقعیت» است، و این نگاه که میکوشد این نگاه واقع‌بینانه و انقلابی را با برچسب «تئوری توهم توطئه» از میدان به در کند، خود یک طرح استعماری از سوی قدرتهای استعمارگر توطئه‌گر است:

🔸 “اگر ما به این سمت رانده شویم که بگوییم در روابط با غرب دچار اغراق هستیم و توطئه‌ای در کار نیست و اینها «توهم توطئه» است، باید چشم خود را بر تهدیدات و خطرها ببندیم و آنها را به مسائلی حقوق‌بشری و انسانی تعبیر کنیم که غرب در پی رسالتی است که در این زمینه دارد. فرضا صدام را میخواهد ادم بکند یا اقتصاد جهانی را برپا نگه دارد و صلح را تامین کند. که البته میتوانیم آثار مخرب این فکر را در تصمیمگیریها، دیپلماسی و روابط خودمان با خارج حدس بزنیم…اگر توطئه را «توهم» تلقی کنیم، بلافاصله حساسیت ما نسبت به اوضاع پیچیده‌ای که ما را در منطقه و این حساسترین و بحرانی‌ترین نقطه جهان محاصره کرده از بین خواهد رفت.”

🔹 متن کامل این سخنرانی که اکنون در اینترنت موجود است، همان زمان توسط انجمن‌اسلامی در قالب یک جزوه منتشر شد. چندسال قبل این متن را از روی دغدغه شخصی صفحه‌بندی مختصری کردم و توسط بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پخش شد. امید است بازنشر و مطالعه آن در فضای مجازی به شفافیت مواضع تاریخی افراد و جریانهای سیاسی کمک کند.

لینک دانلود فایل PDF

 

لینک کانال منبع:

https://t.me/payamshaheed

منبع / نویسنده: پیام شهید | فرج اللهی