اختراع آجر‌های ضد زلزله توسط مهندسین خوش فکر ایرانی و اما بی‌ استقبالی مسئولین!

منبع / نویسنده: ----------
منبع: کانال تلگرام « Masaf.ir »