علائم و نشانه های ظهور دو کارکرد مهم دارند. اول: زمانی که مردم دچار غفلت شده باشند و از امر ظهور راحت گذشته باشند. دوم: زمانی که مردم در فضای شُبَهات وارد شده باشند و دچار سردرگمی و شک شده باشند، نشانه های ظهور کمک می کند تا مسیر درست را پیدا کرده و هدایت شوند.

🔸 مثلا پیامبر از عمّار به عنوان علامت جبهه حق یاد کرد و فرمود: بدانید گروهی که عمار را می کُشند، جبهه باطل است و به مسلمانان فهماند که هرگاه در فضای فتنه، از شناخت حق و باطل ناتوان شدند، با توجه به این علامت، حق و ناحق را بشناسند.

🔺 پس نباید منتظر بود تا سفیانی، یمانی، و… دیگر نشانه ها ظاهر بشوند و بعد شروع به کار برای ظهور کنیم. وظیفه منتظر حرکت است نه انتظار برای وقوع نشانه ها.

♻️ علائم در وقت خود ظاهر میشوند. وظیفه ما ایجاد شرایط و بستر ظهور است.


⭕️ وظائف علامات الظهور

🔹لعلامات الظهور وظيفتام مهمتان؛ الأولى: عندما يُبتلى الناس بالغفلة و يستخفون بأمر الظهور. الثانية: عندما يغرق الناس بالشبهات و يبتلون بالحيرة و الشك، عندها تساعدهم علامات الظهور على الاهتداء و على إيجاد الطريق المستقيم.

🔸 مثلا ذكر الرسول عماراً كعلامة لجبهة الحق وقال: اعلموا أن الفئة التي تقتل عماراً هي فئة أهل الباطل قام بإيضاح الأمر للمسلمين أنهم في كل مرة يلتبس عليهم الأمر في الفتن ولا يستطيعون تمييز الحق من الباطل فإنه بإمكانهم أن يميزوا الحق من الباطل بمساعدة هذه العلامة.

🔺 لذلك لا يجب أن ننتظر حتى تظهر العلامات الأخرى كالسفياني و اليماني و…. ونبدأ بعدها بالعمل من أجل الظهور. إن وظيفة المنتظر هي العمل وليس الانتظار حتى تحدث العلامات.

♻️ تظهر العلامات في وقتها. وظيفتنا هي إيجاد الظروف و التمهيد للظهور.


⭕️ Functions of the signs of the Reappearance

🔹 The sings of the Reappearance have two important functions. First: when people are neglectful and over with the issue of the Reappearance. Second: when people are doubtful and confused and incredulous, the sings of the Reappearance help them to find the right path and be guided.

🔸 For example Prophet called Ammar the sign of the course of Truth and said: “Be aware that the group who kills Ammar, is the course of Falsehood” and explained to Muslems whenever they were not able to recognize the course of Truth and Falsehood in tribulations, they can distinct right and wrong by this sign.

🔺 Therefore we should not wait for Sufiani, Yamani and other signs to appear and then start working for the Reappearance. The duty of awaiting person is taking action and not just waiting for signs to appear.

♻️ The signs will appear on their times. Our duty is preparing the conditions of the Reappearances.

منبع / نویسنده: -----------
منبع: کانال تلگرام « Mahdavimessages »