🔹 در احادیث مربوط به حضرت مهدی و ظهور، از “پرچم های سیاه از خراسان” سخن به میان آمده. با این مضمون که پیش از ظهور امام مهدی، در منطقه خراسان (خراسان قدیم شامل قسمتهای زیادی از ایران، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان) انقلابی برپا میشود و مردم با پرچم های سیاهی که به اهتزاز درآوردند به حرکت میافتند.*۱

🔸 امام باقر : پرچمهای سیاهی از خراسان بیرون می آید و به جانب کوفه حرکت میکنند. چون مهدی ظاهر شود، اینان کسی را برای بیعت نزد حضرت میفرستند.*۲

♻️ در برخی احادیث، خروج پرچمهای سیاه در آستانه ظهور خواهد بود. رسول خدا میفرماید: هنگامیکه پرچمهای سیاه را که از خراسان می آیند دیدید، بسویش بشتابید، اگرچه با سُر خوردن بر روی برفها باشد. بدرستی که در آن خلیفه مهدی است.*۳

📚 ۱و۲- الغیبة طوسی ص۴۵۲و۴۵۳
📚 ۳- کشف الغمه ج۲ ص۴۷۲

دیکشنری مهدوی ۴


⭕️ ر – الرايات السود

🔹 في الأحاديث التي تدور حول الإمام المهدي و الظهور تم الحديث عن “الرايات السود في خراسان”. تقول الأحاديث بهذا المضمون بأنه قبل ظهور المهدي يحدث ثورة في منطقة خراسان (خراسان القديمة و التي تشمل أجزاء كبيرة من إيران، أفغانستان، تركمانستان، طاجيكستان و أوزباكستان) و تتأهب الناس و تبدأ التحرك و هي تلوح بالرايات السود.(۱)

🔸 أبِي جَعْفَرٍ (الإمام الباقر) قَالَ: تَنْزِلُ الرَّايَاتُ السُّودُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ خُرَاسَانَ إِلَى الْكُوفَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْمَهْدِيُّ (عليه السّلام‏) بَعَثَ إِلَيْهِ بِالْبَيْعَة.(۲)

♻️ جاء في بعض الأحاديث أن ظهور الرايات السود سيحدث في الأستانة . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)‏ إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّايَاتِ السُّودَ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنْ خُرَاسَانَ فَأْتُوهَا وَ لَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِيَّ.(۳)

📒 ۱و۲- الغيبة (للطوسي)، ص ۴۵۲و۴۵۳
📕 ۳- كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج‏۲، ص ۴۷۲

القاموس المهدوي ۴


⭕️ The black flags

🔹 In the narrations concerning Imam Mahdi (PBUH) and his Reappearance, there is some discussions about the “Black Flags from Khurasan” indicating that before Imam Mahdi’s (PBUH) Reappearance, there will be a revolution and people will rise with hoisting black flags in the Khurasan area (the old Khurasan covers a large area of Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan).*1

🔸 Imam Baqir (PBUH) said: “There will be black flags that come out from Khurasan and move towards Kufa. When Imam Mahdi (PBUH) reappears, they will send someone to pledge allegiance to him.”*۲

♻️ In some narrations, it is written that the black flags will come out in the time near the Reappearance. Prophet Muhammad (PBUH) said: “When you see the black flags coming out from Khurasan, dash to them, even if you have to crawl over ice. Indeed, it will be the Caliphate of Mahdi (PBUH).”*۳

📒 ۱ and 2- Al-Ghayba al-Tusi, p. 452 and 453
📕 ۳- Kashf al-Ghumma, v. 2, p.472

Mahdism Dictionary 4