۱- زمان آن کم و حدود ۷۰ سال طول کشید.

۲- امام مهدی در این مدت به کلی از دیده ها پنهان نبود، بلکه با وُکَلا و سَفیران خاصّش در تماس بود و گاهی این سفیران، قرار ملاقاتِ مردم با ایشان را ترتیب می دادند.*۱

۳- امام زمان در این دوره ۴ وکیل داشت که برای تک تک آنان حکم وکالت صادر نمود و دیگر نمایندگان از طرف این ۴ نفر ماموریت داشتند. بعد از این دوره، فرد خاصّی بعنوان نائب ویژه ایشان وجود ندارد بلکه هرکس شرایطش را دارا باشد (مانند فُقَها) می تواند نماینده عام آنحضرت باشد.

۴- در دوره غیبت صُغری ممکن بود برخی امام را ببینند و بشناسند، ولی در دوره غیبت کُبری کسی ایشان را نمی بیند و یا اگر ببیند، او را نمی شناسد.*۲ اگر هم برخی خواص ببینند و بشناسند، اجازه ندارند برای دیگران بگویند مگر با اجازه خود حضرت.

📚 ۱-الغیبة طوسی ص۲۱۶؛ ۲-پژوهشی پیرامون زندگانی نُوّاب خاص امام زمان، غفارزاده ص۳۳


⭕️ خصائص عهد الغيبة الصغرى

۱-مدتها قليلة، و ستدوم حدود ۷۰ عاماً.

۲-لم يكن الإمام المهدي مختفياً عن الأنظار كل هذه المدة و إنما كان على تواصل مع الوكلاء و السفراء الخاصين به و هؤلاء السفراء أحياناً كانوا ينظمون لقاءات الناس مع إمام الزمان.(۱)

۳- كان لدى إمام الزمان في هذا العهد أربعة وكلاء، وقد أصدر لكل منهم على حدى حكم وكالة، أما بقية المندوبين (أو الممثلين) فيتلقون أوامرهم عن طريق هؤلاء الوكلاء. و لا يوجد بعد هذا العهد نائب خاص لإمام الزمان، حيث أن أي شخص لديه الاستعداد الكافي (كالفقهاء مثلاً) يمكن له أن يكون مندوباً أو ممثلاً عاماً للإمام.

۴- في عهد الغيبة الصغرى من الممكن لأي شخص أن يرى الإمام أو يتعرف إليه، و لكن في عهد الغيبة الكبرى فلا أحد يراه، و إن رآه أحد فإنه لن يعرفه(۲) و إذا تمكن أحد الخاصة من رؤيته و معرفته فإنه لا يحق له البوح للآخرين إلا إذا أذِن له الإمام.

📚 ۱-الغيبة (للطوسي)، ص۲۱۶؛ ۲-تحقيق حول حياة النواب الخاصين لإمام الزمان، غفارزاده ص۳۳


⭕️ The features of the Minor Occultation era

۱- It was a short period and lasted almost 70 years.

۲- Imam Mahdi (PBUH) was not totally hidden during this era, but he was in contact with his Special Deputies and sometimes these Deputies made appointments for people.*1

۳- Imam Mahdi (PBUH) had 4 Deputies during this era that he himself appointed every single one of them and other representatives were chosen by these four ones. After this period, there is no particular person as his special Deputy but everyone who is qualified (like Islamic Jurists) can be his General Deputy.

۴- It was possible for some people to see Imam and recognize him during the Minor Occultation era, but in the Major Occultation era no one sees him or if someone does, would not recognize him.*2 If some special ones do see and recognize him, they are not allowed to tell people except by Imam Mahdi’s (PBUH) permission.

📚 ۱-Al-Ghayba al-Tusi, p. 216; 2- Pazuheshi piramun-e zendegi-e nuvvab-e khas-e Imam Mahdi (A research on Imam Mahdi’s (PBUH) Special Deputies lives), Ghaffar Zadeh, p.33

منبع / نویسنده: ------------
منبع: کانال تلگرام « Mahdavimessages »