پاسخ: اکنون که سال ۱۴۳۸ه.ق است، عمر حضرت ۱۱۸۳سال است. عمر طولانی محال نیست بلکه غیر عادی است. تاریخ را که میخوانیم، میبینیم کسی نیامده برای انسان، حیوان و حتی گیاه، عمر خاصّی تعریف کند. الان هستند افرادی بین ما که با توجه به شرایطی از جمله عوامل ارثی، محیط زندگی و نوع شغل عمری طولانی دارند. مثلاً:

🔸 گیاهان: در کالیفرنیا، درختانی با بیش از ۵۰۰۰ سال موجودند.*۱ حیوانات: مُسِن ترین حیوان، لاکپشتی است در جزایر “گالاپاگوش” با ۱۷۷ سال عمر.*۲ انسانها: حضرت آدم ۹۳۰ سال، شیث بن آدم ۹۱۲ سال، انوش ۹۶۰ سال، کیومرث ۱۰۰۰ سال، عاد ۱۲۰۰ سال، نوح ۹۵۰ سال.*۳

🔹 البته اگر کسی با کتب آسمانی خصوصا قرآن آشنا باشد، میداند معجزه و کارهای خارق العاده ای ازجمله طوفان نوح، سرد شدن آتش بر ابراهیم، تبدیل شدنِ عصای موسی به اژدها، تولد عیسی بدونِ پدر و زنده نگهداشتنِ یونس در شکم ماهی، تاکنون در دنیا واقع شده است. همچنین این طول عمر حضرت، منحصر بفرد نیست بلکه افرادی مانند الیاس، ادریس، عیسی و خضر نیز هم اکنون در قید حیات اند و عمرشان بسیار از امام زمان بیشتر است.

📚 ۱-دایرة المعارف بریتانیایی ج۱۴؛ ۲-دایرة المعارف آمریکایی ج۱۷؛ ۳-تاریخ مروج الذهب ج۱و۲.


⁉️ هل يمكن لإنسان أن يعمر طويلاً للحد الذي يعمر فيه إمام الزمان؟

🖌 الإجابة: نحن الآن في عام ۱۴۳۸ هـ. ق.، وعمر الإمام ۱۱۸۳ سنة. إن العمر الطويل ليس فقط مستحيلاً بل هو عجيب. عندما نطالع التاريخ نجد أن أحداً لم يحدد عمراً خاصاً للإنسان، أو الحيوان أو حتى النبات. يوجدُ بيننا الآن أشخاص طويلو العمر وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الظروف من بينها العوامل الوراثية، المحيط الحيوي و نوع العمل؛ مثلاً:
🔸 النباتات: في كاليفورنيا أشجار موجودة منذ أكثر من ۵۰۰۰ عاماً.(۱) الحيوانات: توجد سلحفاة في جزائر “غالاباغوش” من أكبر الحيوانات سناً حيث أن عمرها يبلغ ۱۷۷ عاماً.(۲) البشر: بلغ عمر النبي آدم (ع) ۹۳۰ عاماً، و شيث بن آدم ۹۱۲ عاماً، و آنوش ۹۶۰ عاماً، و كيومرث ۱۰۰۰ عاماً ، و عاد ۱۲۰۰ عاماً، و نوح ۹۵۰ عاماً.(۳)

🔹لو قام شخص ما بالاطلاع على الكتب السماوية و خصوصاً على القرآن فإنه سيعرف بأن المعجزات والأعمال الخارقة للمألوف قد وقعت حقاً في هذه الدنيا من قبيل طوفان نوح، برودة النار على إبراهيم، تحول عصا موسى إلى أفعى، ولادة عيسى دون أب، و بقاء يونس حياً في بطن الحوت. و أيضاً إن طول عمر إمام الزمان ليس حكراً على أحد و إنما هناك أشخاص مثل إلياس، إدريس، عيسى و خضر على قيد الحياة الآن و أعمارهم أكبر من عمر إمام الزمان.

📚 ۱-دائرة المعارف البريطانية ج۱۴؛ ۲-دائرة المعارف الأمريكية ج۱۷؛ ۳-تاريخ مروج الذهب ج۱و۲.


⁉️ Is it possible for any person like Imam Mahdi (PBUH) to live this much long?

🖌 Answer: Now, in the year 2017, Imam Mahdi (PBUH) is 1183 years old. Living long is not impossible, but unusual. While studying history, there is no one who sets a certain age for humans, animals and even for plants. Nowadays, there are some people among us who live a long life because of some conditions like hereditary factors, environment and the job type. For example:

🔸 Plants: More than 5000 years old trees exist in California. *1 Animals: A turtle in “Galapagos” islands with 177 years of age is the oldest animal. *2 Humans: Prophet Adam lived for 930 years, Seth son of Adam 912 years, Enosh 960 years, Keyumars 1000 years, Aad 1200 years, Prophet Noah 950 years. *3

🔹 Indeed if someone is familiar with holy books specially the Quran, would know miracle and extraordinary actions like Noah’s Storm, the fire being cool for Abraham, Moses’ rod turning to snake, the virgin birth of Jesus and Jonah’s survival in the whale’s belly have already occurred in the world. Also Imam Mahdi’s (PBUH) long age is not unique, but persons like Elijah, Idris, Jesus and Khidr are now alive and they are so much older than Imam Mahdi.

📚 ۱- The Encyclopedia Of Britain, v. 14; 2- The Encyclopedia of the United States of America, v. 17; 3-Muravvej al-Zahab, v. 1 & 2.

منبع / نویسنده: -----------
منبع: کانال تلگرام « Mahdavimessages »