شباهت حضرت مهدی (عج): (۱)

درروایات، شباهت هایی میان حضرت مهدی (عج) و انبیاء و ائمه (ع) آمده است:

شباهت به آدم(ع): خداوند آدم را خلیفه خود در زمین قرار داد.

شباهت به هابیل(ع): نزدیکترین افراد ،هابیل را کشت – یعنی برادرش – وهمچنین نزدیکترین افراد قصد کشتن امام

قائم(عج) را نمود – عموی او یعنی جعفر کذاب-.

شباهت به شیث (ع) : حضرت شیث اجازه نیافت که علم خودش را آشکار کند ، حضرت نیز اجازه نیافته تا روز وقت معین.

شباهت به نوح (ع) : عمر طولانی .

شباهت به ادریس(ع) : ادریس(ع) به آسمان بالا برده شد ، و حضرت مهدی (ع) را هنگام ولادت ،روح القدس بر بال

خود گرفت و به آسمان‌ها برد . ادریس نیز از قومش غایب شد .

شباهت به هود (ع) : حضرت نوح ، ظهور حضرت هود (ع) را بشارت داده بود و خداوند، کافران را به وسیله او هلاک

کرد .

شباهت به صالح(ع): حضرت صالح مدتی از قومش غایب شد و وقتی بازگشت ، عده ای او را انکار کردند.

شباهت به ابراهیم(ع): حضرت ابراهیم دوران حمل و ولادتش مخفیانه بود و رشد او در یک هفته به اندازه یک ماه

بود و در یک ماه به اندازه یک سال . حضرت ابراهیم دو غیبت داشت.

شباهت به اسماعیل (ع): خداوند به ولادت اسماعیل (ع) بشارت داد. و چشمه زمزم برای حضرت اسماعیل (ع) از

زمین جوشید.

شباهت به اسحاق(ع) : پس از آنکه ساره از بچه دار شدن مایوس شده بود ، خداوند ولادت اسحاق را بشارت داد.

شباهت به لوط (ع): فرشتگان برای یاری اش نازل شدند.

شباهت به یعقوب (ع) : یعقوب (ع) منتظر فرج بود تا اینکه خداوند پس از مدتی طولانی ، پریشانی اش را بر طرف

ساخت .

شباهت به یوسف (ع): یوسف (ع) زیباترین اهل زمان خود بود و مدتی غایب و مدتی نیز دچار زندان شد.

شباهت به خضر(ع) : عمر طولانی و حضور هر سال در مناسک حج .

شباهت به الیاس (ع) : عمر طولانی و حضور هر سال در حج و غایب شدن از قومش .

شباهت به ذوالقرنین : پیغمبر نبود ، ولی بر مردم حجت بود و از قومش غایب شد ؛ غیبتی طولانی .

شباهت به شعیب (ع) : عمرش طولانی و استخوانهایش کوفته شد . از نظر قومش غایب شد و دوباره به صورت

جوانی به آنها بازگشت.

شباهت به موسی (ع): دوران حمل و ولادتش مخفی بود و دو غیبت داشت . از ترس دشمنانش غایب شد و بنی

اسراییل منتظر قیامش بودند . عصایی داشت که معجزه اش بود.

شباهت به هارون (ع) : خداوند هارون را به آسمان بالا برد . هارون سخن موسی را از راه دور می‌شنید.

شباهت به یوشع (ع) : منافقان با او جنگ کردند . خورشید برای یوشع بازگشت.

شباهت به حزقیل (ع) : خداوند برایش مردگانی را زنده کرد .

شباهت به داوود (ع) : خداوند اورا خلیفه در زمین قرار داد و آهن را برایش نرم کرد.

شباهت به سلیمان (ع) : داوود (ع) او را جانشین خود قرار داد ، در حالی که به سن بلوغ نرسیده بود . حکومت

سلیمان بر جن و انس و پرندگان بود و مدتی از قومش غایب شد . خورشید برایش بازگشت .

شباهت به دانیال (ع): مدتی غایب شد .

شباهت به عزیر (ع): وقتی به قومش بازگشت ، تورات را آن طور که بر موسی بن عمران (ع) نازل شده بود

خواند .

شباهت به جرجیس (ع) : خداوند مردگانی را برایش زنده کرد.

شباهت به ایوب (ع): بربلا صبر کرد . چشمه برایش جوشید . خداوند مردگانی را برایش زنده کرد .

شباهت به یونس (ع) : پس از غیبت ، به قیافه‌ی جوانی به سوی قومش بازگشت .

شباهت به زکریا (ع) : فرشتگان او را ندا می‌کردند . و در مصیبت ابا عبدالله الحسین (ع) سه روز گریه کرد .

شباهت به یحیی (ع): به ولادتش بشارت داده شده بود و در شکم مادر سخن می‌گفت .

شباهت به عیسی (ع) : فرزند بهترین زنان زمانش بود و در شکم مادر تکلم می‌کرد و در گهواره سخن می‌

گفت . خداوند او را به آسمان برد و مردم درباره اش اختلاف کردند . به اذن خداوند مرده را زنده می‌کرد .

شباهت به حضرت محمد (ص) : حضرت رسول اکرم (ص) فرمود : مهدی از فرزندان من است ، اسم او اسم من ،

کنیه اش کنیه‌ی من ، و از نظر خلق و خلق و خو شبیه‌ترین مردم به من است .

شباهت به امام علی (ع) : علم و زهد و شجاعت .

شباهت به امام حسن (ع) : حلم و بردباری .

شباهت به امام حسین (ع) : نبودن بیعت طاغوت زمان بر ایشان ، بالا بردن به آسمان ، آرزوی بودن در رکاب

حضرت ، ترس حضرت هنگام حرکت از مدینه ، طلب یاری و…

شباهت به امام سجاد (ع): عبادت .

شباهت به امام باقر (ع): شباهتش به رسول خدا (ص) .

شباهت به امام صادق (ع) : کشف علوم و بیان احکام برای مردم .

شباهت به امام کاظم (ع): تقیه و شدت ترس از دشمنان .

شباهت به امام رضا (ع) : تقیه و ترس در زمانش برداشته شد .

شباهت به امام محمد تقی (ع): در کودکی به امامت رسید .

شباهت به امام علی النقی (ع): هیبت حضرت .

شباهت به امام حسن عسکری (ع) : هیبت حضرت .(۲)

(برای تعجیل در فرج حضرت مهدی (عج) صلوات)

التماس دعا

(۱) برگرفته از کتاب موعودنامه (فرهنگ الفبایی مهدویت ) مولف : مجتبی تونه ای

(۲)مکیال المکارم ،ج۱ ،ص ۱۹۶ تا ۲۵۷